Stichting Ja Nederland heeft ten doel:
Het beschermen en bevorderen van burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting