Stichting Ja Nederland heeft ten doel:
Het beschermen en bevorderen van burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting

PEGIDA: Het 19-punten-programmaGeplaatst op 8 januari 2015Afbeelding

1. PEGIDA is VOOR het opnemen van oorlogsvluchtelingen of politiek of religieus vervolgden. Dat is een mensenplicht!
2. PEGIDA is VOOR het opnemen van het recht op en de plicht tot integratie in de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland (tot nu toe is daar alleen een recht op asiel in verankerd!)
3. PEGIDA is VOOR een decentrale onderbrenging van oorlogsvluchtelingen en vervolgden in plaats van in deels mensonterende tehuizen!
4. PEGIDA is VOOR een Europese verdeelsleutel voor vluchtelingen en een rechtvaardige verdeling op de schouders van alle EU-lidstaten! (een centraal registratiepunt voor vluchtelingen, die daarna – net zoals de Duitse, Königsteiner verdeelsleutel – de vluchtelingen over de EU-lidstaten verdeelt)
5. PEGIA is VOOR een daling van de verzorgingssleutel voor asielzoekers (aantal vluchtelingen per maatschappelijk werker/verzorger – op dit moment ca. 200:1, in feite geen verzorging van de deels getraumatiseerde mensen)
6. PEGIDA is VOOR een asielprocedure zoals het Nederlandse of Zwitserse model en, totdat dit ingevoerd wordt, VOOR een verhoging van de middelen van het BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) om de duur en verwerking van de asielprocedure belangrijk te verminderen en een snellere integratie mogelijk te maken!
7. PEGIA is VOOR de verhoging van de middelen voor de politie en TEGEN een personeelsvermindering bij diezelfde politie!
8. PEGIDA is VOOR de uitputting en uitvoering van de geldende wetten betreffende het thema asiel en uitzetting!
9. PEGIDA is VOOR een zero-tolerance-politiek tegenover crimineel geworden asielzoekers en migranten!
10. PEGIDA is VOOR het verzet tegen een vrouwen-vijandige, politieke ideologie die de nadruk legt op geweld, maar niet tegen hier wonende, zich integrerende moslims!
11. PEGIDA is VOOR een immigratie naar het voorbeeld van Zwitserland, Australië, Canada of Zuid-Afrika!
12. PEGIDA is VOOR seksuele zelfbeschikking!
13. PEGIDA is VOOR het behoud en de bescherming van onze christelijk-joods vormgegeven cultuur van het Avondland!
14. PEGIDA is VOOR de invoering van referenda naar het voorbeeld van Zwitserland!
15. PEGIDA is TEGEN wapenleveranties aan grondwetvijandige, verboden organisaties zoals de PKK
16. PEGIDA is TEGEN het toestaan van parallelsamenlevingen/parallelrechtbanken in ons midden, zoals sharia-rechtbanken, sharia-politie, scheidsmannen enz.
17. PEGIDA is TEGEN de waanzinnige “gender mainstreaming”, de bijna dwangmatige, politiek correcte sekse-neutralisering van onze taal!
18. PEGIDA is TEGEN religieus of politiek gemotiveerd radicalisme!
19. PEGIDA is TEGEN haatpredikers, om het even van welke religie!

Bron:
www.i-finger.de/pegida-positionspapier.pdf
www.facebook.com/pages/PEGIDA

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron

https://ejbron.wordpress.com/2015/01/08 … more-79300

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *