Stichting Ja Nederland heeft ten doel:
Het beschermen en bevorderen van burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting

Nederlandse vlag 5

 

 

 

Altijd heb ik gedacht: ze doen het expres,

maar na verloop van tijd ben ik van gedachten veranderd.

 

s’LINKS’ zo noem ik alles wat Nederland haat,

dus niet enkel de vreemdeling maar ook eigen bevolkingsgroepen.

Ik bedoel, menschen die menen dat wij moeten boeten voor het feit dat we het ‘goed’ hebben,alsof we dat niet op eigen kracht hebben gedaan.

 

Dat was ten tijde van de oorlog wel heel anders

Velen van ons zijn toen omgekomen van de honger, of door het barbaarse geweld van der nazi’s.

Op een gegeven moment lag ons land geheel in puin

Maar behalve het Koninklijk huis is er niemand gevlucht

We hebben elkaar zo goed en zo kwaad als het kon geholpen

we hebben eten aangeboden en ons huis open gesteld aan hen die alles kwijt waren.

Zo zijn we de oorlog doorgekomen ten volle bereid om elkaar te steunen en te troosten,

we voelden ons verbonden in genegenheid broederschap en saamhorigheid, dat hield ons op de been. NOOIT NOOIT maar dan ook NOOIT zijn we gevlucht voor het geweld of hebben we ons over willen geven.

We hebben de oorlog over ons heen laten komen letterlijk en figuurlijk en toen eindelijk de bevrijding daar was zijn we als één man opgestaan en hebben we met liefde, overtuiging, vlijt en kracht ons ho zo dierbaar plekje op aarde weer opgebouwd en ingericht.

NEDERLAND was ons allen zó lief , zó ontzettend dierbaar… dat is met geen pen te beschrijven.

We voelden een saamhorigheid die je enkel kan hebben als je dezelfde waarden deelt en één van die waarden en wel de allerbelangrijkste, dat was en is onze VRIJHEID en ieder die na de oorlog geboren is of als immigrant is binnen gekomen en ons land een warm hart toedraagt VOELT DIE VERBONDENHEID en maakt er graag deel van uit.

Hoe kan het bestaan dat mensen uit andere landen “vreemdelingen”  die meegenieten van onze welvaart, zodanig veel kritiek hebben dat wij er aan onderdoor dreigen te gaan

Hoe kunnen ze dat wat ons zo dierbaar en lief is, zo respectloos met voeten treden.

De ouders van toen hebben gezworen dat ze deze VRIJHEID voor altijd zouden blijven bevechten.

Een vrijheid die je in alle vrijheid mag voelen en beleven en die tot in elke vezel van ons lichaam is verankert. Die is niet stuk te krijgen dan enkel door MOORD d.w.z. het lichaam vernietigen waarin dit gen zich heeft verzameld

Een van onze grootste VRIJHEIDSSTRIJDERS is natuurlijk Geert Wilders, maar er zijn veel negatieve krachten die hem tegenwerken en er zelfs hun hand niet voor omdraaien om over te gaan tot moord. ( Pim Fortuyn, Theo van Gogh)

Vandaar dat hij constant bewaking nodig heeft en zelfs bij een toiletbezoek nog onder begeleiding staat…hoe erg is dat?

Toch geeft hij het niet op, hij is daarin zeer volhardend, maar NIET alleen toch?

Hopelijk geven wij hem de steun die nodig is.

15 mrt lijst 3


Nederlandse vlag 5