Stichting Ja Nederland heeft ten doel:
Het beschermen en bevorderen van burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting


http://static.skynetblogs.be/media/120973/dyn006_original_500_340_jpeg_2526183_f68486bbb5186bdba45ad5107f11cb9c.jpg

Zowel ivm. de komende demonstratie in Utrecht als in het algemeen is het van het grootste belang om de grote zwijgende meerderheid met goede en vooral niet-beledigende argumenten te overtuigen, dat er een roer flink om moet!


Steeds vaker kunnen we de laatste tijd via de media vernemen dat er enorme problemen op ons afkomen in de (nabije?) toekomst.
In de vorm van migranten van buiten Europa.
Die kunnen, zo wordt ons iedere keer voorgehouden, heel gunstig en zelfs nodig zijn om de arbeidstekorten van onze eigen volkeren, op te vangen.
Dat is op zich waar.
Maar wat helaas ook waar is, is dat verreweg de meeste vluchtelingen die momenteel binnenkomen, moslims zijn.

So what? So that… is the problem!

Het is helemaal niet erg als een klein percentage van een totale bevolking tot de Islamitische cultuur behoort,
maar het wordt een immens gevaarlijk probleem, als er zoveel komen dat ze politieke eisen kunnen gaan stellen die met onze grondwaarden in de grondwet enz. te maken hebben en, wat veel erger is, er strijdig mee zijn!
Uit een omvangrijk onderzoek is gebleken dat één of twee procent geen probleem is,
maar bij vijf begint het al te veranderen en bij tien ontstaat er politieke druk vanuit politieke bewegingen, moskeeën, islamitische scholen etc.
In steeds meer steden en zelfs dorpen neemt hun invloed toe.
De mensen die ze ongelimiteerd welkom heten vergeten blijkbaar dat als er om de tientallen jaren iedere keer een instroom is,
dat dan op de lange duur door dit accumulatieve proces (!) er een belangrijke (levensgevaarlijk voor de democratische waarden en normen!) verschuiving kan komen ten gunste van sharia-voorstanders!

Uit ander onderzoek blijkt ook dat onder de zgn. gematigde moslims er toch blijkbaar een grote meerderheid (64%) is die voor de sharia zouden kiezen als dat kon…
Als dat percentage minder is of wordt, zou het toegejuicht moeten worden,
maar wie weet hoe zich dat ontwikkeld de komende jaren en decennia.
Het is, of beter, wordt, een enorm risico in ieder geval, als deze toename zo nog jaren doorgaat!
En het is zeer de vraag of de anti-democratische gevoelens en ideeën langzaam minder zullen worden in de toekomst.

Ook in de derde generaties vindt veel radicalisering plaats en is assimilatie mislukt (Vogelaarwijken)!

.Het is erg jammer dat veel gezonde meningen die op dit gevaar wijzen, dat op bijna schutting-taal manier doen!
Daar bereik je alleen maar mee, dat je gedemoniseerd wordt! http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/files/2009/05/vloeken31.jpg
We moeten proberen Nederland en Europa op een correcte manier te redden uit de steeds groter wordende invloed van Saoedische ea. (Turkse) orthodoxe machthebbers, die zich via hun ‘lange armen’ en miljarden euro’s (om in Duitsland en elders moskeeën ed. te financieren!) en via al hun ‘geloofsgenoten’ en onderdanen hier vestigen!

Nogmaals lof voor Wim van Rooy, die in Buitenhof een goede situatie schilderde over onze landen heden ten dage!
En over de onwil van onvoorstelbaar veel moslims (globaal!) om de hand in eigen boezem te steken als het gaat om wantoestanden, falend beleid, totalitarisme enz.

Ik wens u (en mezelf) veel succes in de pennen- en woorden-strijd voor ons goede doel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *