Stichting Ja Nederland heeft ten doel:
Het beschermen en bevorderen van burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting

 

Lampje

Sir Winston Spencer Churchill schreef: “De nieuwe fascisten zullen zich anti-fascisten gaan noemen.”


Dictatuur gaat niet om één persoon, maar is de macht van het grote geld,
waar een compleet regime omheen wordt opgebouwd.
Een regime die ons, de burger, monddood wil maken.


De AFA is een groep mensen die – verenigd in de politiek en samenleving – via indoctrinatie/hersenspoeling en intimidatie, de maatschappij onder controle houdt.

Dit doen ze met behulp van hun veldwerkers,  die verdeeld over de gehele maatschappij,
voor onrust en chaos zorgen.
Ze verstoren bijeenkomsten, demonstraties en optredens van wat zij zien als de tegenstem. 

Hierbij schrikken ze – naar eigen zeggen – niet terug voor geweld. Zie Wikipedia

Sinds ze door de AIVD ( Algemene Inlichtingen en VeiligheidsDienst ) worden gemonitord,  hebben ze zich opgesplitst in meerdere groepen.
Deze groepen opereren onder verschillende namen, zodat ze niet meer als AFA te identificeren zijn.


Het zijn deze AFA’s, waaronder journalisten, burgemeesters, advocaten, politie, rechters en politici , die gesetteld op alle strategische punten in de gehele samenleving,
opzettelijk intimidatie, vandalisme en geweld plegen en dit in de schoenen schuift van de tegenstem,
om ze vervolgens als extreem rechts neer te zetten.


Ook zijn er vele burgers die zich, hebben aangesloten. Aangetrokken door hun lokroep (anti fascisme, anti racisme) geven ze in goed vertrouwen hun steun aan dit soort obscene clubjes,
niet wetende waar ze in werkelijkheid in verzeild zijn geraakt.
Zelfs het NOS journaal doet er aan mee.  

Ooit gehoord van extreem links?
Nee!!

Terwijl het juist deze lieden zijn, die een enorm ondergravend effect hebben op de democratie en het vrije woord
en als enige officieel bekend staat als extreem en radicaal.

Al deze clubjes hebben er  EIGENbelang bij om de import als zielig neer te zetten.

Waarom?

Lees  Assielindustrie!. en zie hoe AFA en Goede Doelen Stichtingen als twee handen op één buik, de hele kluit belazeren.

Het geeft je inzicht waarom sommige, zichzelf noemende socialen, juist het tegendeel zijn van wat ze beweren.

Aan het woord is een deskundige, die beslist zijn sporen, aangaande het vreemdelingenverkeer, heeft verdiend.

Citaat: “Het probleem wat ik zie is dat Vluchtelingenwerk, Inlia, IND, COA, politici en ambtenarij over de rug van de asielzoekers, de Asielindustrie die miljarden euro’s kost in stand willen houden. Daarbij maken ze gebruik van zowel positieve als negatieve stemmingmakerij.” lees door….


Assielindustrie!  Lezen aub.

 

Anti-Fascistische_Aktie_(vlag)

 Anti fascistisch. Maar niet heus!   

 

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5