Stichting Ja Nederland heeft ten doel:
Het beschermen en bevorderen van burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting

.

.
Stichting Ja Nederland heeft ten doel, het beschermen en bevorderen van burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht van vrijheid van meningsuiting en al hetgeen hiermee te maken heeft, in de ruimste zin van het woord.

De vrijheid van meningsuiting is een belangrijke peiler voor de democratische rechtsstaat.
Van alle mensenrechten, wordt die op de vrijheid van meningsuiting, waarschijnlijk het vaakst bedreigd.
Stichting Ja Nederland is waakzaam op deze elementen in de eigen samenleving en zal zo nodig, misstanden aan de kaak stellen.

Omdat de politiek uitgaat van het “wat niet weet, wat niet deert”- principe, wordt ons essentiële informatie onthouden.
Stichting Ja Nederland is het daarmee niet eens.
Democratie is van, voor en door het volk en niet van een kleine groep insiders, die beslissingen neemt, waar wij geen weet van hebben.

Eenzijdige berichtgeving heeft desastreuze gevolgen voor de democratie en leidt naar dictatuur. De vrijheid van keuze is afhankelijk van de informatie die men krijgt. Deze moet èn realistisch èn vrij zijn van censuur. Elke burger heeft recht op eerlijke informatie. En niets anders dan dat.

Wij Nederlanders, zijn immer een volk geweest met een enorme drang naar vrijheid. We kunnen ons niet voorstellen dat dit helemaal is “weggezuiverd”.

quiet

H.M. van Randwijk: ‎

“Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.”

democratische vuist
tegeltje 1